"Kültürel Değişim ve Gaziantep" Fotoğraf Yarışması

2008-09-07 20:43:00
TMMOB Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi ve Gaziantep Fotoğraf Sanatçıları Derneği (GAFSAD), "Kültürel Değişim ve Gaziantep" konulu bir fotoğraf yarışması düzenliyor.

Yarışmanın Konusu
Gaziantep binlerce senedir Mezopotamya’ya açılan bir kapı olması özelliği ile, çeşitli kültürlerin egemenliğine ve değişimine tanıklık eden bir coğrafi konumda. Yarışma Hitit, Asur, Pers, Helen, Roma-Bizans, Memluk ve Osmanlı kültürlerinin birbiri ardından sıralandığı tarihsel süreç içinde yaşanan değişimin izlerinden, günümüzde yaşanan Kültürel Değişim’e ilişkin ipuçları çıkartmak ve bunları fotoğraflamayı amaçlıyor. Bu amaç bağlamında obje serbest olmak kaydıyla yapılacak bir fotoğraflama çalışmasının ve böylesi bir çalışmayı yarışmaya dökmenin, “Değişimle Yüzleşme ve Belgeleme” adına yararlı sonuçlar üretmesi hedefleniyor.

Katılım Koşulları
Yarışma seçici kurul dışında tüm amatör, profesyonel fotoğrafçılara açıktır. Her fotoğrafçı en fazla 5 fotoğrafla yarışmaya katılabilecek olup, yarışma alanı Gaziantep il sınırları ile sınırlıdır.

Yarışmaya katılacak fotoğraflar renkli ve siyah beyaz fotoğraf baskısı olacaktır, baskıların kenarlarında boşluk ve paspartu olmayacaktır.

Fotoğrafın kısa kenarı en az 18 cm uzun kenarı en fazla 45 cm olmalıdır.

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Yarışmacı 6 rakamdan oluşan rumuz belirleyecek ve fotoğrafların sol alt köşesine rumuz ile birlikte fotoğrafın sıra numarası, eser adı yazılacaktır.

Katılımcılar ayrıca fotoğrafların Jpg formatında 72 piksel kayıt ile aynı boyda cd kayıt yapıp göndermelidir. Fotoğraflarla birlikte gönderilecek CD üzerine aynı rumuz numarası yazılacaktır. CD ye fotoğraflar aynı rumuz ve sıra numarası ile kayıt edilecektir. CD göndermeyen ve yanlış adlandırılmış kayıtlar yarışma dışı bırakılacaktır.

Eserler daha önce her hangi bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.
Fotoğraflara basit müdahaleler kabul edilecektir. Fotoğrafın orjinal yapısını bozmayacak oranda kadrajlanmış, kontrast, aydınlık, renk ayarı ve toz alımı yapılmış fotoğraflar kabul edilir. Ancak birden fazla fotoğrafın montajıyla yaratılan fotoğraflar, fotoğrafın orjinalinde olmayan her hangi bir objenin eklenmesi veya çıkarılması il elde edilmiş, yani yapısı değiştirilmiş olan fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Seçici kurul, yapısı ile oynanmış fotoğrafları açıklama yapmadan diskalifiye edebilir. Müdahalede bulunulmuş ve yapısı bozulmuş fotoğrafların sonradan tespiti halinde, dereceleri iptal edilerek ödül olarak verilen tüm kazanılmış haklar geri alınır.

Yarışmacı tarafından imzalı yarışma şartnamesi ve katılım formu kapalı bir zarfta olacak, daha sonra katılım formu zarfı, fotoğraflar ve cd bir başka zarfa konularak kapatılacaktır. Bu zarf Gaziantep Mimarlar Odası'na gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

Fotoğrafların postada veya kargoda hasar görmeyecek şekilde paketlenmesi gerekmektedir. Postada ve kargoda oluşacak hasarlardan Mimarlar Odası sorumlu değildir. Elden teslim edilen eserleri sahipleri aynı adresten teslim alacaklardır.

Fotoğrafların geri iadesi sergilemeden sonra olacaktır.

Ödüller
Birincilik Ödülü:
2.000 YTL
İkincilik Ödülü: 1.500 YTL
Üçüncülük Ödülü: 1.000 YTL
Mansiyonlar (3 adet, her birine):  500 YTL
Sergilemeler: 100 YTL

Dereceye giren ve sergileme alan katılımcılara başarı belgesi verilecektir.

Ödül ve Mansiyon alan eserler Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi arşivinde kalacak ve fotoğrafçının adı belirtilerek, hazırlanacak takvim, poster, albüm, katalog, sergi v.b amaçlarla kullanılabilecektir. Mimarlar Odası kullanım haklarına fotoğraf sahibi ile birlikte sahip olacaktır.

Ödül alan fotoğraflar TFSF Almanak - 2008 kitabında yayınlanacaktır.

Jüri
- Faruk Akbaş (Fotoğraf Sanatçısı)
- Prof. Sabit Kalfagil (Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi)
- Tahsin Sezer (Fotoğraf Sanatçısı)
- Hüsnü Uğur (Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi)
- Hasan Yelken (Gaziantep Üniversitesi, GAFSAD)

Yarışma Boyunca TFSF temsilcisi bulunacaktır.

Yarışma Takvimi
15 Ağustos 2008:
Yarışma Başlangıcı
24 Kasım 2008: Son Teslim Tarihi 
29 Kasım 2008: Jüri Toplantısı
03 Aralık 2008: Sonuçların Açıklanması
25 Aralık 2008: Sergi, Ödül Töreni

Başvuru Formu için tıklayınız.

0
0
0
Yorum Yaz